Fréttir

5. desember 2014

Heimilt að skipta á þorski fyrir ýsu á milli kerfa.

Sjávarútvegsráðherra hefur gefið út reglugerð þar sem heimilað er að flytja aflamark í þorski frá krókaaflamarksbátum til skipa með aflamark í jöfnum skiptum fyrir ýsu. 

Þetta hefur verið eitt af helstu baráttumálum SSÚ vegna þess mikla vanda sem að krókaaflamarksbátum hefur steðjað vegna mikillar ýsugengdar á grunnslóð og minnkandi ýsukvóta.

Samtök smærri útgerða SSÚ ályktuðu um málið á aðalfundi félagsins 21. nóvember sl. þar sem skorað var á ráðherra að heimila flutning aflamarks í þorski fyrir ýsu á grundvelli þorskígilda á milli kerfa.  Útgáfa þessarar reglugerðar er því félagsmönnum SSÚ  mikið fagnaðarefni.

 

REGLUGERÐ
um (8.) breytingu á reglugerð nr. 653/2014, um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2014/2015.

1. gr.

2. málsl. 3. mgr. 8. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Heimilt er að flytja aflamark í ufsa og þorski frá krókaaflamarksbát til skipa sem hafa veiðileyfi með aflamarki, í jöfnum skiptum í þorskígildum talið fyrir aflamark í ýsu.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett skv. ákvæðum laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 3. desember 2014.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Jóhann Guðmundsson.

Baldur P. Erlingsson.


B-deild - Útgáfud.: 4. desember 2014